Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Μύρισαν εκλογές: 25 τροπολογίες πέρασαν χθες από τη Βουλή...Police-Voice blog ➤
Καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο όταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να περάσουν ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής συνέβησαν σήμερα στη Βουλή δείχνοντας ότι η κυβέρνηση ενόψει μιας πιθανής επικράτησης του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα ετοιμάζεται για όλα. Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 25 συνολικά τροπολογίες πέρασαν σήμερα το απόγευμα στη Βουλή την  ώρα που η Βουλή αποφάσιζε να αναστείλει τις εργασίες της μέχρι το δημοψήφισμα αλλά κυρίως την ώρα που το Σύνταγμα σειόταν από τη συγκέντρωση υπέρ του ΝΑΙ.

Μεταξύ των 25 τροπολογιών που πέρασαν σήμερα το απόγευμα (13 υπουργικές και 12 βουλευτικές) υπερψηφίστηκε τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας  για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ και αφορά την προθεσμία σύγκλησης γενικής συνέλευσης, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίηση, βουλευτική τροπολογία για την παράταση ισχύος της μετενέργειας, τροπολογία για την παράταση της ισχύουσας ρύθμισης σχετικά με τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τροπολογία για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης από τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος.

Με τις βουλευτικές τροπολογίες που πέρασαν ρυθμίστηκαν θέματα μετατάξεων υπαλλήλων (!) , διαγραφές των προστίμων που είχαν υποβληθεί σε ανέργους οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και ρυθμίσεις για ταξί.
Η τελευταία ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς ταξί να επεκτείνουν την ακτίνα δράση τους και σε τουρίστικές περιοχές. 

Οι υπουργικές τροπολογίες που πέρασαν:

    Αρ. Τροπολογίας: 186/38 25.6.2015
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με το χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, β) την παράταση έως και την 27η Ιουλίου 2015 της καταληκτικής ημερομηνίας για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και γ)την τροποποίηση σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών.

    Αρ. Τροπολογίας: 199/50 26.6.2015
    Περιγραφή: Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την εταιρική χρήση, η οποία έληξε στις 31.12.2014.

    Αρ. Τροπολογίας: 204/54 26.6.2015
    Περιγραφή: 1.Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 όπως ισχύει, αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1-3-2015 στη Φορολογική Διοίκηση.

    Αρ. Τροπολογίας: 205/55 26.6.2015
    Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

    Αρ. Τροπολογίας: 206/56 26.6.2015
    Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης από τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αναφορικά με τα κεραιοσυστήματά τους.

    Αρ. Τροπολογίας: 207/57 26.6.2015
    Περιγραφή: Μετάθεση κατά έξι (6) μηνες της εφαρμογής της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

    Αρ. Τροπολογίας: 213/62 29.6.2015
    Περιγραφή: Εισάγεται σύγχρονη ορολογία με σαφές περιεχόμενο στο πλαίσιο ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

    Αρ. Τροπολογίας: 214/63 29.6.2015
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη Διαρκή Επιτροπή για την προστασία και αρωγή θυμάτων εγκλημάτων του Π.Κ, τον ορισμόγραμματέα και αναπληρωτή για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής και τη μετονομασία των σχετικών Υπουργείων και ν.π.δ.δ. του Παραρτήματος του π.δ. 233/2003.

    Αρ. Τροπολογίας: 216/65 29.6.2015
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιόλογηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

    Αρ. Τροπολογίας: 219/68 29.6.2015
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων

    Αρ. Τροπολογίας: 220/69 29.6.2015
    Περιγραφή: Σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του νπδδ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

    Αρ. Τροπολογίας: 221/70 29.6.2015
    Περιγραφή: 1.Επανακαθορίζεται το καθεστώς εξυγίανσης προνοιακών φορέων, ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.). 2.Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 56 του ν. 4262/2014 αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

    Αρ. Τροπολογίας: 222/71 30.6.2015
    Περιγραφή: Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου.

Γιώργος Λυκουρέντζος


Πηγή ➤ parapolitika 
Πηγή ➤

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου