Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Πωλούσαν τα κυπριακά διαβατήρια σε διεθνείς απατεώνες! Τι δείχνει το πόρισμα για την πολύκροτη υπόθεση του Jho Low

https://www.police-voice.com/


Police-Voice blog ➤

Εισηγήσεις για άμεση στέρηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη για τέσσερις περιπτώσεις και για εξέταση του ενδεχομένου στέρησης της κυπριακής υπηκοότητας σε 12 πρόσωπα, εισηγείται η Τριμελής Ερευνητική Επιτροπή σε σχέση με τον έλεγχο των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Η Τριμελής Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της, πως από τις 42 πολιτογραφήσεις προσώπων που εξετάστηκαν, όλες πλην δύο περιπτώσεων, που αντιστοιχούν σε επτά πρόσωπα, πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ:

Ούτε καν υποτυπώδης έλεγχος δεν ασκήθηκε για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών από τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τα οποία χαρακτηρίζονται στην έκθεση Καλογήρου ως απλοί διεκπεραιωτές.

Μια λειτουργός στο υπ. Εσωτερικών ανέλαβε όλη την εργασία συμπληρώνοντας ένα τυπικό έγγραφο, ο υπουργός Εσωτερικών έπαιρνε εισήγηση και το Υπουργικό ενέκρινε. Το πόρισμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα βρίθει τρανταχτών υποθέσεων που «έβγαζαν μάτι» και πέρασαν όμως από όλα τα στάδια, χωρίς στοιχειώδη έλεγχο.

Ακόμη και ο Μαλαισιανός Τζο Λο που καταζητείτο για απάτες πήρε χρυσό διαβατήριο αφού μαζί με άλλους που εμφανίζονταν με διπλά ονόματα ή καταζητούνταν για κομπίνες εκατομμυρίων στη χώρα τους, χαρακτηρίζονταν στις αιτήσεις «ειλικρινής και καλόπιστος».

Το πόρισμα της Επιτροπής Καλογήρου, καίει αρκετούς σε τέσσερις περιπτώσεις που ήδη διερευνώνται από την Αστυνομία. Στέλνει δικηγόρους στο πειθαρχικό και στην Αστυνομία, εταιρείες για ποινικό έλεγχο και λογιστές – ελεγκτές στο επαγγελματικό τους Σώμα. Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε, είναι όπως καταγράφεται, σε μια περίπτωση επενδυτής παρουσιαζόταν να ορκιζόταν σε Πρωτοκολλητείο την ώρα που διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν καν στην Κύπρο.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του πορίσματος είναι:

  • Δεν γινόταν εξακρίβωση της πηγής εισοδημάτων και των πραγματικών κινήτρων των επενδυτών.
    Δεν είχε γίνει επαρκής έλεγχος για τη γνησιότητα των συστατικών επιστολών, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις είτε με ελλιπή βιογραφικά είτε με ψευδή στοιχεία, εν γνώσει μάλιστα συγκεκριμένων δικηγορικών γραφείων.

  • Υπήρχαν περιπτώσεις εκτίμησης πέραν του 200% της πραγματικής αξίας των επενδύσεων όπως για παράδειγμα: Για ακίνητο με εκτιμημένη αξία €800.000 στο Κτηματολόγιο καταβλήθηκαν €5,5 εκατομμύρια. Για ακίνητο εκτιμημένης αξίας €950.000 καταβλήθηκαν €2,25 εκατομμύρια.
    Σε δύο περιπτώσεις δόθηκαν ελλιπή στοιχεία σε σχέση με την καταβολή ΦΠΑ για τα οποία υπάρχει σύσταση όπως διερευνηθούν από το Τμήμα Φορολογίας.

  • Γίνεται αναφορά για αίτηση, η οποία αρχικά είχε απορριφθεί, εντούτοις στη συνέχεια εγκρίθηκε έπειτα από παρέμβαση του τότε υπ. Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη.

  • Υπήρξε περίπτωση όπου επενδυτής κατέβαλε το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ με πιστωτική κάρτα. Έγιναν 25 συναλλαγές σε διάστημα 30 λεπτών στις 16 Αυγούστου του 2016.

ΕΞΑΛΛΟΥ: Στην έκθεση της Επιτροπής καταγράφονται τέσσερις περιπτώσεις που, όπως αναφέρεται, εξασφάλισαν πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος για τις οποίες η εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής είναι η άμεση αποστέρηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη κατ` εφαρμογή του Άρθρου 113(2) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ή/και παραπομπή στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Επίσης η Επιτροπή, της οποίας μέλη είναι επίσης ο τέως Βοηθός Γενικός Λογιστής Αντρέας Ζαχαριάδης και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Έλλη Φλωρέντζου, εκφράζει τη θέση πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε 12 πρόσωπα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη κατ` εφαρμογή του Άρθρου 113(3)(ε) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και κάνει ειδική αναφορά σε τρία άτομα που φαίνεται να καταζητούνται για υποθέσεις κλοπής και απάτης.

Ακόμη προτείνεται από την Τριμελή Επιτροπή,για τις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ήθελε φανεί ως περίπτωση υψηλού κινδύνου, το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για εξέταση και συνεχή παρακολούθηση (ongoing monitoring) των επενδυτών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που προκόψουν αρνητικές πληροφορίες στο μέλλον, να εξεταστεί το θέμα από την καθ` ύλη αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί δυνάμει του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Στην έκθεση αναφέρεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών “ουσιαστικά εκτελούσε χρέη διεκπεραιωτή, ήταν κάτι σαν γραφείο αρχειοθέτησης (filing office), χωρίς ουσιαστικές ικανότητες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτών”.

“Για τους οποιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνταν, το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να βασιζόταν αποκλειστικά σε τρίτους (τράπεζες, άλλα υπουργεία και υπηρεσίες) και ο ρόλος του περιοριζόταν στη συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων (χωρίς να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος του περιεχομένου ή της γνησιότητας αυτών) και η σύνταξη του τυποποιημένου σημειώματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο”, προστίθεται.

Όπως φάνηκε από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, δεν υπήρχε εξειδικευμένο τμήμα που να ασχολείται με τον έλεγχο των αιτήσεων ή/και ήταν συνεχώς υποστελεχωμένο, χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία ή/και εκπαίδευση, αναφέρει η Επιτροπή.

Σημειώνει πως “με δεδομένη τη σημαντικότητα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ειδικά κατά τα έτη 2013-2018 που η κυπριακή οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει από την οικονομική κρίση, θα ανέμενε κανείς ότι το καθ` ύλην αρμόδιο υπουργείο θα επένδυε σε ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα ούτως ώστε να καταστήσει το επενδυτικό πρόγραμμα πιο αξιόπιστο”.

“Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι σε μια συνηθισμένη μέρα υποβάλλονταν περί τις 5-6 αιτήσεις κατ` εξαίρεση πολιτογράφησης, για τις οποίες υπήρχε πίεση να διεκπεραιωθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, γεγονός που δεν άφηνε περιθώρια για ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων και κατάλληλη έρευνα για τους επενδυτές (background check). Μετά δε την πολιτογράφηση, δεν φαίνεται να διεκπεραιωνόταν η οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια συνεχούς ελέγχου (on-going monitoring) από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε καν στις περιπτώσεις όταν εκ των υστέρων λαμβάνονταν αρνητικά δημοσιεύματα ή άλλες αρνητικές πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας”, σημειώνει η Επιτροπή.

Στην έκθεση αναφέρεται πως η Τριμελής Επιτροπή είναι της άποψης ότι το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογράφησης, πρέπει να εφαρμόζει κοινά αποδεκτούς κανόνες δέουσας επιμέλειας, οι οποίοι θα εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο από όλους τους εμπλεκόμενους – τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως σημειώνεται, “ειδικά σε επενδυτικά προγράμματα όπως αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου δύναται να επιτευχθεί πολιτογράφηση του επενδυτή, η άσκηση δέουσας επιμέλειας είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα του επενδυτή, το υπόβαθρο του, τις σχέσεις του και τη φήμη του, καθώς επίσης να προσδιοριστεί αν τα κεφάλαια/πλούτος του έχουν αποκτηθεί με νόμιμα μέσα και μπορούν να υποστηριχθούν από την πηγή εισοδημάτων του. Κατά συνέπεια, η σωστή άσκηση δέουσας επιμέλειας θα επιτρέψει στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα να λάβει ενημερωμένες αποφάσεις με βάση τους κινδύνους που συνδέονται με τους αιτητές του προγράμματος”.

“Ένας επενδυτής μπορεί να μην έχει καταδίκες εναντίον του, αλλά σε κάθε περίπτωση τυχόν αρνητικά δημοσιεύματα ή το γεγονός ότι πρόκειται για Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο θα πρέπει να προβληματίζει και να οδηγεί σε πιο ενδελεχή έλεγχο της αίτησης του”, προστίθεται.

“Πιστεύουμε ότι με τις εισηγήσεις και τις συστάσεις που έχουμε υποβάλει ως Τριμελής Επιτροπή, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί με την ψήφιση των δύο τροποποιητικών Νόμων και των Κανονισμών, τα κενά που έχουν εντοπιστεί θα εκλείψουν”, αναφέρουν η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής.

Προσθέτουν πως “τουλάχιστον από πλευράς νομοθετικού πλαισίου, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει όλα τα εφόδια για να καταστεί ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, με σοβαρούς ελέγχους και ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν αναξιόπιστα άτομα από το να το εκμεταλλεύονται. Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι πρόνοιες του νομοθετικού πλαισίου να εφαρμόζονται πιστά, για να αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα”.

Η Επιτροπή σημειώνει πως η εκτελεστική εξουσία οφείλει όπως προβεί στην σύσταση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας ως προνοεί το άρθρο 113(5) περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποστέρησης υπηκοότητας για τους προαναφερόμενους επενδυτές. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προβεί στη σύσταση και στελέχωση Μονάδας Ελέγχου Πολιτογραφήσεων ως προνοεί ο Κανονισμός 11 της Κ.Δ.Π. 379/2020 και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση/διόρθωση του Μητρώου Παροχών ως προνοεί ο Κανονισμός 12 της Κ.Δ.Π. 379/2020.

Όπως επισημαίνεται, όταν το Μάρτιο 2020 η Τριμελής Επιτροπή έστειλε τις εισηγήσεις και συστάσεις της για βελτίωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, στόχος της ήταν η ισχυροποίηση του εποπτικού ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων και η σύνδεση του προγράμματος με τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (Ν.188(Ι)/2007).

“Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πολιτογράφησης θα ενεργούν ως πρώτη γραμμή άμυνας αξιολογώντας τους αιτητές εφαρμόζοντας του κανόνες δέουσας επιμέλειας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα λειτουργεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας, αξιολογώντας τις αιτήσεις και εντοπίζοντας περιπτώσεις που δεν έπρεπε ποτέ να φτάσουν κοντά του και τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως η τρίτη γραμμή άμυνας διατηρώντας την εξουσία για τελική απόφαση επί του θέματος”, προστίθεται.

Στην έκθεση αναφέρεται πως ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής τέθηκαν 12 συνολικά φάκελοι που αφορούσαν 42 πρόσωπα (οι επενδυτές και οι οικογένειες τους).

Η υπόθεση Λο και τι βρήκε η Καλογήρου

-Ο Low υπέβαλε αίτημα για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου στις 6 Ιουλίου 2015.

-Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν ήταν πρωτότυπα

-Το πωλητήριο έγγραφο της κατοικίας που αγόρασε έναν 5,000,000 πλέον ΦΠΑ δεν περιλάμβανε τίτλο ιδιοκτησίας αλλά τα σχέδια

-Δύο λογιστές και δικηγόρος υπογράφουν τα έντυπα και δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον επενδυτή, ενώ υπάρχει και ψευδής δήλωση ότι αν δοθεί πολιτογράφηση σκοπεύει να διαμείνει στην Κύπρο κάτι που δεν φαίνεται να έχει συμβεί

-Στο βιογραφικό σημείωμα δεν υπάρχουν εξηγήσεις ή πληροφορίες για να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία, ούτε παρέχει πειστική εξήγηση γιατί ο επενδυτής είναι σε θέση να καταβάλει πέραν των €5 εκ. για επενδύσεις στην Κύπρο. (την πηγή των εισοδημάτων του)

-Το αίτημα κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης εγκρίθηκε καθότι το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο επενδυτής φαίνεται να ικανοποιεί το κριτήριο Α.3

-Το λογιστικό γραφείο όφειλε να λάβει αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων

-Η τράπεζα δε φαίνεται να συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες πριν τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό τη δημιουργία οικονομικού πορτραίτου του πελάτη που να επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού, το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και των ετήσιων εισοδημάτων, τη σαφή περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων/εργασιών. Η τράπεζα δε φαίνεται να εφάρμοσε κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των λογαριασμών του επενδυτή

-Διαπιστώθηκε ότι εκδόθηκαν δύο Ερυθρές Αγγελίες εναντίον του. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέχρι σήμερα

-Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενώπιον του την πληροφόρηση ότι επρόκειτο για άτομο που είχε αρνητικά δημοσιεύματα και τύχαινε διερεύνησης για αδικήματα οικονομικής φύσεως από τις αρχές άλλης χώρας. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ είχε στην κατοχή του δημοσίευμα ότι ο επενδυτής εμπλεκόταν σε οικονομικό σκάνδαλο

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα Καλογήρου, για την περίπτωση του Μαλαισιανού, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών είχε τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την πολιτογράφηση, επέλεξε να τηρήσει το τυπικό γράμμα του νόμου και αγνοώντας τα σοβαρά αρνητικά δημοσιεύματα προχώρησε στην έγκριση της. Περαιτέρω, η ενημέρωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο δεν περιλάμβανε ούτε το δημοσίευμα στο οποίο εμφάνιζε τον επενδυτή να εμπλέκεται στο οικονομικό σκάνδαλο, ως όφειλε.

Συμπερασματικά σε σχέση με την υπόθεση Low το πόρισμα αναφέρει ότι ο επενδυτής φαίνεται να εξασφάλισε την πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις ή/και αποκρύπτοντας ουσιώδες γεγονότα όσον αφορά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και ενόψει του ότι εκδόθηκε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να αποστερήσει την ιδιότητα του ως πολίτη της Δημοκρατίας.

Πηγή ➤


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου