Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ για τη χειρότερη συνήθεια των Ελλήνων – Ποια είναι αυτή.......

https://www.police-voice.com/


Police-Voice blog ➤

Με πολύ βαρύ πρόστιμο κινδυνεύουν αρκετοί Έλληνες οδηγοί.

Παρόλο που αποτελεί μια από τις μια πιο επιβλαβείς συνήθειες για την υγεία μας, το κάπνισμα στο αυτοκίνητο συνιστά μια καθόλα νόμιμη ενέργεια, εξαιρουμένης της περίπτωσης που στην καμπίνα βρίσκεται παιδί ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο καπνιστής οδηγός ή οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν το τσιγάρο εκτός του οχήματος, δεδομένου ότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οι καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η απόρριψη ενός τσιγάρου στο περιβάλλον ελήφθησαν υπόψη στην υπ’αριθ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξη του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 167 του ν.4662/2020 (Α’27) περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόστιμα για την επιβολή των οποίων είναι αρμόδια η Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθούν οι πιθανότητες πρόκλησης φωτιάς, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ο υδράργυρος εκτοξεύεται στα ύψη.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει υψηλότερα πρόστιμα, συγκριτικά με το παρελθόν, για όποιον πετάει το τσιγάρο του στο περιβάλλον, μιας και η βάση προστίμου είναι πλέον στα 500 ευρώ (από 150 προηγουμένως), όπως ορίζεται στον πίνακα παραβάσεων (παράρτημα Β’) και συγκεκριμένα στην ενότητα «9-19-1» που αφορά την «Απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος, σπίρτων, σταχτών, ή άλλων συναφών αναφλέξιμων υλικών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 19 της υπ’αριθ 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης).

Παράλληλα, το πρόστιμο κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, δηλαδή τον γνωστό χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Αναφέρεται δε ότι το μέγιστο πρόστιμο για τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στην Πυροβεστική Διάταξη -ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων- είναι 50.000 ευρώ, όταν προηγουμένως δεν ξεπερνούσε τα 5.000 ευρώ.

Πεδίο εφαρμογής

Η παράπανω διάταξη, όπως και όλες που αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη (υπ’αριθ. 9/2024) , έχει εφαρμογή:

  • α. Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) και του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016 (Α’ 46).
  • β. Σε εκτάσεις περιαστικού πρασίνου, σε κηρυγμένες δασωτέες ή ως αναδασωτέες εκτάσεις, σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
  • γ. Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές natura, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.).
  • δ. Σε αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 (Α’ 244).
  • ε. Σε υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων και περιοχών

Ο νόμος 4530 του 2018

Ανεξάρτητα από τις ποινές που επιβάλονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, υπάρχει και ο νόμος 4530 του 2018 που στην παράγραφο ε’ του άρθρου 29 αναφέρει ότι οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

Ποινικός Κώδικας

Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που από την απόρριψη τσιγάρου προκληθεί πυρκαγιά, μιας και σύμφωνα με τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ A 30 – 23.02.2024), όποιος προκαλεί από αμέλεια πυρκαγιά και από την πράξη του προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη, ενώ μπορεί να επιβληθεί και χρηματική ποινή.

Πηγή: Carandmotor    https://lawandorder.gr

Πηγή ➤


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου