Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Σκάνδαλο ΤΕΑΠΑΣΑ: " Ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος δεν κατέθετε τα χρήματα αμέσως στο λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά τα κρατούσε ανά χείρας ακόμη και πάνω από μήνα "Police-Voice blog ➤
Συνεχίζουμε σήμερα την περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο του ΤΕΑΠΑΣΑ και σε όλα όσα περιγράφονται στο πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών της διεύθυνσης επιθεώρησης του υπουργείου εργασίας που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή εξέταση των αρχείων του ΤΕΑΠΑΣΑ και υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου του 2012 στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών.
Χθες περιγράψαμε συνοπτικά το ιστορικό του ελέγχου και τα συμπεράσματα ( ΕΔΩ ), όπου προέκυπταν: " Ευθύνες για υπαλλήλους του λογιστηρίου, τους προϊσταμένους του τμήματος ... και τους
διευθυντές του πρώην ΕΤΕΧ, καθώς και για την εμπορική τράπεζα που ασκούσε τη διαχείριση του λογαριασμού, διότι εκδόθηκαν πολλαπλώς και εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούσαν συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης (διαδοχική ασφάλιση) για τους ίδιους πρώην ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΕΧ σε άλλα επικουρικά ταμεία ασφάλισης χωρίς ν' αποδοθούν".
Στο κεφάλαιο διαπιστώσεις του πορίσματος διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής:
Α. Εξόφληση δαπανών Διαδοχικής Ασφάλισης από πρώην ΕΤΕΧ
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμούεπί των Χ.Ε.Π ( χρηματικά εντάλματα πληρωμής) έπρεπε ν' αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός και η χρονολογία της σχετικής απόφασης του δ.σ., ο αριθμός φακέλου, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, η αιτιολογία της πληρωμής, η παρακράτηση του χαρτόσημου υπέρ δημοσίου και το ποσό αυτού και εάν για την εξόφληση απαιτείτο ή όχι η προσκόμιση πιστοποητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας...
- Το πρώην ΕΤΕΧ πραγματοποιούσε αναλήψεις από τον τραπεζικό του λογαριασμό με μετρητά και όχι με επιταγές όπως προβλεπόταν.
- Δεν αναγραφόταν επί των ΧΕΠ ο αρθμός και η χρονολογία της αποφασης του δ.σ. αλλά ούτε και ο αριθμός του σχετικού φακέλου και γενικώς δεν αναγραφόταν στην ένδειξη "δικαιολογητικά" κανένα από αυτά που συνόδευαν το ΧΕΠ, αλλά ούτε και στην ένδειξη <<αιτιολογία>> τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ασφαλισμένων.
- Σε κάποια ΧΕΠ ωςσυνημμένα ανευρέθησαν αποφάσεις δ.σ. που ήταν επικυρωμένες φωτοτυπίες και όχι ακριβή αντίγραφα όπως ορίζουν οι διατάξεις
- Τα ΧΕΠ που προσκομίζονταν στην τράπεζα για εξόφληση δεν συνοδεύονταν ούτε από το ειδικό έγγραφο προς την τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού... Αντίθετα γιατην εξόφληση τοποθετούνταν στο πίσω μέρος μια σφραγίδα με το όνομα του εξουσιοδοτούμενου  υπάλληλου.
- Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος δεν τα κατέθετε αμέσως στο λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά κρατούσε τα χρήματα ανά χείρας αρκετές ημέρες πριν τα αποδώσει... Το διάστημα που τα κρατούσε κυμαινόταν από 1 ημέρα έως και πάνω από ένα μήνα.
- Σε κάποια πρωτότυπα δεν τοποθετούνταν η σφραγίδα εξοφλήθη.
- Έχουν αφαιρεθεί σελίδες από ταστελέχη των ΧΕΠ, χωρίς να μπορέσει ο παρών έλεγχος ναδιαπιστώσει για ποιο λόγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είχε διορθωθεί η αρίθμηση των ενταλμάτων στα στελέχη, μετά από την αφαίρεση αντιγράφων ΧΕΠ από το στέλεχος ώστε να φα΄νεται συνεχόμενη η αρίθμηση....

Β. Εξόφληση Δαπανών Διαδοχικής Ασφάλισης από το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ
Με την ένταξη του πρώην ΕΤΕΧ στο νυν ΤΕΑΠΑΣΑ άλλαξε η διαδικασία εξόφλησηςτων ΧΕΠ. Καταργήθηκε η σφραγίδα εξουσιοδότησης και πλέον ταΧΕΠ συνοδεύονται με ειδική εντολή προς την εμπορική τράπεζα επί της οποίας διευκρινίζεται το πως θα γίνεται η συναλλαγή. Η συγκεκριμένη εντολή πληρωμής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του λογιστηρίου του τομέα, τον προϊστάμενο λογιστηρίου και τον προϊστάμενο ασφάλισης παροχών. Το άλλο υπογράφεται από τον προϊστάμενο λογιστηρίου και τον προϊστάμενο ασφάλισης παροχών και αποστέλλεται συνημμένα με το αντίγραφο του ΧΕΠ στην εμπορική τράπεζα.... Διαπιστώθηκε ότι για αρκετό καιρό μετά την ενοποίηση οι συναλλαγές γίνονταν με ανάληψη ποσού μετρητοίς από την κ. ....... ακόμη και για την εξόφληση του ΧΕΠ που αφορούσαν σε δαπάνες διαδοχικής ασφάλισης ή απόδοση υπέρ δημοσίου.

Αύριο τα Αθεώρητα και τα παραποιημένα Χρηματικά Εντάλματα, καθώς και αυτά που ... πλαστογραφήθηκαν!
Πηγή ➤http://www.bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου